Jelle van Lindenhuizen (1985) is vormgever en dtp'er bij communicatie- en ontwerpbureau OSAGE.

Proces
boven product

Ik geloof in de kracht van het proces. Proces brengt verandering teweeg en definieert het product.

Logica
boven intuïtie

Ik geloof dat logica het belangrijkste gereedschap is om problemen op te lossen. Logica creëert de randvoorwaarden waarbinnen het proces plaatsvindt.

Functie
boven vorm

Ik geloof dat vorm functioneel moet zijn. Speel met het ontoelaatbare, maar blijf binnen de randvoorwaarden van functionaliteit.